Tuổi trẻ Thủ đô tham gia khắc phục hậu quả úng lụt

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    ND - Ngay những ngày đầu trận mưa lịch sử gây úng lụt trên địa bàn Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện sẵn sàng cứu trợ, khắc phục hậu quả khi nước rút.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135168&sub=127&top=39