Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay hỗ trợ thi công đường dây 500 KV mạch

Ngay sau khi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động thi đua 30 ngày đêm hỗ trợ xây dựng đường dây 500 KV mạch 3, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thành lập 75 đội hình tình nguyện, với 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ thi công tại 86 điểm cột, thuộc 37 xã, thị trấn. Các bạn trẻ tham gia phân luồng giao thông, phát dọn hành lang tuyến đường phục vụ thi công, hỗ trợ di dời nhà cửa, tuyên truyền giải phóng mặt bằng dự án qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tuoi-tre-thanh-hoa-chung-tay-ho-tro-thi-cong-duong-day-500-kv-mach-124250.htm