Tuổi trẻ ngành Y thi tài nghiên cứu khoa học

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    40 liên quanGốc

    180 công trình khoa học của các nhà nghiên cứu khoa học, y bác sĩ, sinh viên ngành y cả nước đã được lựa chọn báo cáo trong Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 20. Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn chủ trì và được các trường đại học, cao đẳng ngành y dược đăng cai tổ chức 2 năm/lần nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tuoi-tre-nganh-y-thi-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-19041.htm