Tuổi trẻ Khối Nội chính - Chính quyền với văn hóa công sở

Sáng 17/5, đoàn thanh niên Khối Nội chính – Chính quyền (Khối các cơ quan tỉnh) tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ khối Nội chính - Chính quyền với văn hóa công sở”.

Tuổi trẻ Khối Nội chính - Chính quyền với văn hóa công sở - Ảnh 1

Tuổi trẻ Khối Nội chính - Chính quyền với văn hóa công sở - Ảnh 2

Trình diễn thời trang công sở thanh lịch

Tuổi trẻ Khối Nội chính - Chính quyền với văn hóa công sở - Ảnh 3

tìm hiểu văn hóa công sở

Chương trình sinh hoạt gồm phần trình diễn thời trang công sở thanh lịch, tìm hiểu văn hóa công sở, các tiểu phẩm về văn hóa công sở…

Buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng giúp các bạn đoàn viên củng cố, nắm vững nội dung cơ bản và các giải pháp được nêu trong nghị quyết; lồng ghép các nội dung về văn hóa công sở, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

Tuổi trẻ Khối Nội chính - Chính quyền với văn hóa công sở - Ảnh 4

Tiểu phẩm "Chuyện đâu còn có đó" của Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tuổi trẻ Khối Nội chính - Chính quyền với văn hóa công sở - Ảnh 5

Tiểu phẩm "Anh Sung lên tòa"

Đây là dịp để cán bộ, đoàn viên Khối Nội chính – Chính quyền chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động góp phần xây dựng văn hóa công sở trong thực thi công vụ, giao tiếp ứng xử và xây dựng công sở văn hóa xanh, sạch, đẹp...

Nghị quyết 01-NQ/ĐUK xác định mục tiêu: Xây dựng văn hóa công sở nhằm đảm bảo môi trường làm việc trang nghiêm, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị…

PV