Tuổi trẻ Huế chung tay xây dựng Festival

    Festival Huế 2022 đã có sự lột xác hoàn toàn từ việc tổ chức xuyên suốt trong 4 mùa đến việc xây dựng hình ảnh Huế trẻ trung, năng động, hội nhập. Những thay đổi đó có sự tham gia, đóng góp không nhỏ từ các bạn trẻ của địa phương này, những người sẽ kế thừa, phát huy giá trị mà Festival Huế đã được xây dựng trong suốt 20 năm qua.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tuoi-tre-hue-chung-tay-xay-dung-festival-44192.htm