Tuổi thọ ngắn ngủi của nghệ sĩ Việt

Những diễn viên gạo cội như Meryl Streep ở tuổi 60 vẫn có thể giành đề cử Oscar. Ở Việt Nam những diễn viên khi bước qua tuổi 30 có thể coi là hết "đát" và chuẩn bị về vườn.