Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cháu năm nay đang học lớp 5, năm nào cháu cũng là học sinh giỏi trường Chu Văn An. Điều tôi trân trọng ở cháu là hễ có cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai… là cháu hăng hái ngay, dù ít dù nhiều.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=93584