Tuổi nào có thể vá lại màng nhĩ?

Hanoinet - Bình thường màng nhĩ là một màng kín ngăn cách tai giữa và tai ngoài, màng nhĩ có chức năng dẫn truyền âm thanh và bảo vệ tai giữa khỏi sự xâm nhập của vi trùng và vật lạ.