Tuổi cao, cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Trong những năm gần đây, đời sống xã hội của chúng ta đã được nâng cao mọi mặt, đặc biệt đời sống vật chất và tinh thần, từ đó đã tạo tiền đề cho tuổi thọ của con người ngày càng cao.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=130911