Tuổi biết yêu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chị Huê sinh trưởng trong một gia đình có đến năm cô con gái. Khi chị ở tuổi thích ô mai với nhiều ước mơ, chị Hai, chị Ba đều đã lấy chồng xa nhà. Với hai chị còn lại, chị Huê gần gũi với chị Thanh hơn, vì chỉ sinh ra cách nhau hai năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=72351