Tùng Dương: " Tôi rất ngoan"

"Từ SMĐH, Tùng Dương bước ra chinh phục cho khán giả đến bây giờ đã khác nhau rất nhiều. Nó trưởng thành hơn, không còn ngu ngơ như ban đầu nữa. Bây giờ là một Tùng Dương hiểu biết nhiều hơn, có kinh nghiệm nhiều hơn và từng trải nhiều hơn...", Tùng Dương nói.