Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc là ngày hội lớn của đồng bào dân tộc Mông nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung.

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh 1

Ngày 18/11, tại Hà Giang, Bộ VHTTDL đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ II.

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh 2

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc là ngày hội lớn của đồng bào dân tộc Mông nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung.

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh 3

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh 4

Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của của dân tộc Mông, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh 5

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: “Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước”.

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh 6

Lễ khai mạc tối 18/11 diễn ra trong tiếng khèn Mông dìu dặt, chương trình nghệ thuật mang đặc sắc nét văn hóa Mông mang đến cho khán giả những vũ điệu trên đỉnh núi, những ca khúc về dân tộc Mông, về Hà Giang, những điệu dân vũ, khúc dân ca của dân tộc Mông…

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh 7

Trước đó, từ buổi sáng 18/11 đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, các gian hàng…. giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, đặc sản của đồng bào Mông thuộc 13 tỉnh thành có người Mông sinh sống đã tham gia ngày hội.

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh 8

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh 9

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa Mông toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh 10