Tuần văn hóa - thể thao ở Yên Bái

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- UBND TP, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái phối hợp đơn vị liên quan tổ chức Tuần văn hóa-thể thao từ ngày 21 đến 25-9, kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131364&sub=134&top=43