Tuấn Quỳnh với Xuân đoàn tụ

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Là album thơ ca giao hòa, gồm 15 bài thơ được chọn lọc tâm đắc nhất qua hàng trăm bài thơ mà tác giả Tuấn Quỳnh đã sáng tác - NXB Âm nhạc phát hành vào dịp Xuân Kỷ Sửu 2009.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/hau_truong/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090220.71494.html