Tuần qua, khối ngoại bán ròng mạnh cổ phiếu ngân hàng

Hoạt động chốt danh mục cơ cấu của các quỹ ETF khiến giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trở nên sôi động hơn trong tuần trước với lượng mua bán tăng mạnh. Mặc dù đã trở lại xu hướng mua ròng sau tuần bán ròng nhẹ trước đó, nhưng đáng chú ý trong tuần qua khối ngoại tập trung bán ròng các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng.

Tuần qua, khối ngoại bán ròng mạnh cổ phiếu ngân hàng - Ảnh 1

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng vào cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 26,22 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị là mua ròng 84,37 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng 769.530 đơn vị, nhưng giá trị là bán ròng 74,28 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào 63,36 triệu đơn vị, giá trị 2.850,96 tỷ đồng (tăng 64,11% về lượng và 126,76% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 89,56 triệu đơn vị, giá trị 2.766,59 tỷ đồng (tăng 136,7% về lượng và 107,78% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 11-15/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/9

11.756.220

9.674.550

2.081.670

508.860

428.160

80.700

12/9

10.354.260

14.333.520

-3.979.260

454.490

53.490

401.000

13/9

9.498.780

9.479.310

19.470

464.690

477.390

-12.700

14/9

7.911.500

15.226.530

-7.315.030

344.720

459.660

-114.940

15/9

23.836.620

40.850.970

-17.014.350

1.078.200

1.347.890

-269.690

Tổng

63.357.380

89.564.880

-26.207.500

2.850.960

2.766.590

84.370

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và duy nhất 1 phiên mua ròng ngày 12/9. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,02 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 51,97 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 100% về lượng và gấp hàng trăm lần% về giá trị so với tuần trước (chỉ mua ròng 0,27 tỷ đồng).

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 8,64 triệu đơn vị, giá trị 174,42 tỷ đồng (tăng 114,8% về lượng và 196,94% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 7,62 triệu đơn vị, giá trị 122,45 tỷ đồng (tăng 168,87% về lượng và 109,42% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 11-15/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/9

424.501

980.766

-556.265

6.600

15.490

-8.890

12/9

5.776.200

1.829.230

3.946.970

115.690

26.440

89.250

13/9

1.141.800

1.720.129

-578.329

25.600

30.570

-4.970

14/9

515.419

1.448.411

-932.992

11.330

23.390

-12.060

15/9

780.900

1.641.651

-860.751

15.200

26.560

-11.360

Tổng

8.638.820

7.620.187

1.018.633

174.420

122.450

51.970

Mặt khác, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 434.266 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 30,09 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,87% về lượng và 65,42% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,7 triệu đơn vị, giá trị 95,52 tỷ đồng (giảm 46,64% về lượng nhưng tăng 148,56% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,27 triệu đơn vị, giá trị 65,43 tỷ đồng (giảm 54,11% về lượng nhưng tăng 223,27% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 11-15/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/9

121.043

72.100

48.943

6.790

2.010

4.780

12/9

172.810

86.668

86.142

11.260

4.800

6.460

13/9

134.310

35.900

98.410

7.540

1.860

5.680

14/9

399.860

280.660

119.200

20.470

12.890

7.580

15/9

875.560

793.989

81.571

49.460

43.870

5.590

Tổng

1.703.583

1.269.317

434.266

95.520

65.430

30.090

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 24,75 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 1,7 triệu đơn vị. Tổng giá trị là mua ròng 166,43 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 55,82 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, PLX tiếp tục là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 2,11 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 144,28 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh mục mua ròng mạnh về giá trị là HBC với 87,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,62 triệu đơn vị; còn xét về khối lượng thì EIB đứng ở vị trí thứ 2 với 1,97 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 24,52 tỷ đồng.

Tiếp đó, MSN được mua ròng 1,45 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 71,39 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VCB về giá trị với 214,88 tỷ đồng, tương đương khối lượng 5,63 triệu đơn vị. Tiếp đó, VIC bị bán ròng 126,39 tỷ đồng (2,59 triệu đơn vị)

Còn FLC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với hơn 11,86 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 89,65 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối ngoại còn bán ròng các mã bluechip khác như STB với 3,91 triệu đơn vị, giá trị 45,15 tỷ đồng, PVD bị bán ròng 2,8 triệu đơn vị, giá trị 37,73 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, VGC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 6 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 120,75 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là TTH cách khá xa khi được mua ròng 140.000 đơn vị, giá trị 1,69 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS tiếp tục dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng đạt 4,27 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 69,47 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là TNG với 886.968 đơn vị, giá trị 10,97 tỷ đồng; SHB với 404.438 đơn vị, giá trị 3,11 tỷ đồng.

T.T