Tuần qua, khối ngoại bán ròng mạnh cổ phiếu đầu cơ

Sau tuần mua ròng nhờ yếu tố đột biến CII, nhà đầu tư nước ngoài trở lại trạng thái bán ròng, trong đó, các cổ phiếu có tính đầu cơ cao như FLC, HHS, PDR bị bán ròng khá mạnh.

Tuần qua, khối ngoại bán ròng mạnh cổ phiếu đầu cơ - Ảnh 1

Tuần qua, thị trường đã điều chỉnh nhẹ trên cả 2 sàn. Trong khi chỉ số VN-Index lùi về dưới mốc 685 điểm thì HNX-Index cũng thủng ngưỡng 85 điểm.

Bên cạnh đó, thanh khoản toàn thị trường cũng giảm so với tuần trước. Trong đó, yếu tố ngoại cũng đóng góp phần nào khi lượng giao dịch trên sàn HOSE giảm khá mạnh chiều mua vào.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất vào giữa tuần ngày 19/10, tổng cộng đã bán ròng 6,89 triệu cổ phiếu với tổng giá trị tương ứng 89,17 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 4,5 triệu cổ phiếu, giá trị 373,69 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua vào 33,38 triệu đơn vị, giá trị 1.118,4 tỷ đồng (giảm 16,64% về lượng và 25,58% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 40,27 triệu đơn vị, giá trị 1.207,57 tỷ đồng (tăng 13,3% về lượng và 6,94% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 17-21/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/10

5.182.300

8.355.060

-3.172.760

148.990

204.360

-55.370

18/10

8.394.370

12.584.730

-4.190.360

289.700

331.510

-41.810

19/10

7.060.290

7.213.930

-153.640

270.900

227.240

43.660

20/10

5.401.430

6.720.460

-1.319.030

223.170

250.110

-26.940

21/10

7.340.150

5.397.830

1.942.320

185.640

194.350

-8.710

Tổng

33.378.540

40.272.010

-6.893.470

1.118.400

1.207.570

-89.170

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước có 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng duy nhất vào ngày 13/10, tổng cộng đã bán ròng 1,93 triệu đơn vị, tăng 185,18% so với tuần trước; tổng giá trị bán ròng tương ứng 9,28 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 17,45 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua vào với khối lượng 6,11 triệu đơn vị, giá trị 102,7 tỷ đồng (tăng hơn 11% về lượng và nhích nhẹ về giá trị so với tuần trước) và bán ra 8,04 triệu đơn vị, giá trị 112,24 tỷ đồng (tăng 30,12% về khối lượng và 31,66% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 17-21/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/10

761.580

2.703.544

-1.941.964

13.450

30.300

-16.850

18/10

1.130.450

1.681.864

-551.414

20.450

23.650

-3.200

19/10

893.203

968.876

-75.673

16.670

14.670

2.000

20/10

1.498.540

1.207.870

290.670

20.630

23.090

-2.460

21/10

1.829.948

1.482.203

347.745

31.760

20.530

11.230

Tổng

6.113.721

8.044.357

-1.930.636

102.960

112.240

-9.280

Tổng cộng trên cả 2 sàn, khối ngoại đã bán ròng 8,82 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 98,45 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 3,82 triệu đơn vị, giá trị 391,14 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Sau tuần chốt lời mạnh, khối ngoại đã quay ra mua ròng mạnh cổ phiếu HPG. Đây cũng là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 89,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 2,19 triệu cổ phiếu.

Còn xét về khối lượng, HQC là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng đạt 2,82 triệu cổ phiếu, giá trị 15,02 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, SSI được mua ròng 1,33 triệu cổ phiếu, giá trị 28,52 tỷ đồng.

Trái lại, SBT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng 4,93 triệu cổ phiếu, giá trị 123,37 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu có tính đầu cơ cao cũng bị bán ròng mạnh trong tuần qua. Cụ thể, FLC bị bán ròng 3,19 triệu cổ phiếu, giá trị 20 tỷ đồng, HHS bị bán ròng 2,93 triệu cổ phiếu, giá trị 19,3 tỷ đồng, PDR bị bán ròng hơn 2 triệu cổ phiếu, giá trị 26,58 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, PVS tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng 734.400 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị mua ròng 15,29 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất SCR, với khối lượng bán ròng 2,83 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 27,82 tỷ đồng.

T.Thúy