"Tuần lễ Việt Nam 2008 tại Nhật Bản" diễn ra từ ngày 16 đến 22-9

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sáng 5-9, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo về “Tuần lễ Việt Nam 2008 tại Nhật Bản” do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với ĐSQ Nhật Bản và tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/179499