Tuần lễ trưng bày văn học Nga: Một di sản vô giá

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT -  Gần 600 đầu sách văn học Nga đã được dịch ra tiếng Việt, rất nhiều kỷ vật trong bộ sưu tập cá nhân  của các dịch giả Hoàng Thúy Toàn, Đoàn Tử Huyến và những người “nặng nợ” với văn hóa Nga – Xô-viết đang được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Đông Tây từ 5 đến 12-11 thực sự là một kho di sản vô giá.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108880&sub=80&top=43