Tuần lễ nước thế giới 2008: Vì một thế giới sạch và mạnh khỏe!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày mai, 18-8, khoảng 2.500 chuyên gia sẽ có mặt tại Stockholm (Thụy Điển) trong hội nghị thường niên “Tuần lễ Nước thế giới”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=86526