Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam năm 2016

Ngọc Thiện

Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam năm 2016 - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - Trong hai ngày (15 và 16-11), tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Liên minh Năng lượng Việt Nam, Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh tổ chức Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam năm 2016. Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam năm 2016 lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Cần Thơ với các sự kiện tiêu biểu như: Triển lãm mô hình năng lượng; chiếu phim; tổ chức 2 cuộc hội thảo với chủ đề “Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, phát triển năng lượng bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và “Sáng kiến và thực tiễn ứng dụng năng lượng tái tạo”; tọa đàm “Năng lượng tái tạo cho những cộng đồng chưa nối lưới”.