Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

(HQ Online)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với hội khuyến học và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã được nhiều địa phương phát động từ nhiều năm qua. Ảnh minh họa, nguồn Internet.

Theo đó, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 được phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 29-9 đến hết ngày 5-10-2014 với chủ đề “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.

Nội dung các hoạt động diễn ra trong tuần lễ gồm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ…

Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với hội khuyến học chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tổ chức khai giảng năm học, kết hợp với việc triển khai thí điểm xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.