Tuần lễ Doanh nhân Việt Nam lần thứ 4

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Được sự ủy nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và UBND TPHCM, Báo Doanh nhân Sài Gòn vừa tổ chức họp báo công bố kế hoạch triển khai “Tuần lễ Doanh nhân Việt Nam lần thứ 4”.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2007/10/123363