Tuấn Hưng: "Tôi chưa quên được Vũ Thu Phương"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Tôi cần thời gian để quên đi hình ảnh của cô ấy. Tôi biết là sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ làm được", Tuấn Hưng chia sẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=127760