Tự ý nạo phá thai sẽ bị xử phạt như thế nào?

Con dâu tôi có thai được 3 tháng, do xích mích với gia đình nhà chồng nên đã tự ý đi nạo phá thai. Vậy theo pháp luật con dâu tôi có bị xử phạt không?

Độc giả Lương Thị Bích (Ninh Bình): Con dâu tôi có thai được 3 tháng, do có xích mích với tôi nên tôi đã cho cháu ra ở riêng, cũng vì việc này nên giữa 2 vợ chồng cháu nảy sinh mâu thuẫn. Con dâu tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ và tự ý đi phá thai. Vậy theo pháp luật con dâu tôi có bị xử phạt không?

Tự ý nạo phá thai sẽ bị xử phạt. Ảnh minh họa

Trả lời:

Điều 243. Tội phá thai trái phép

1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người đó hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Ninh Lan