Tứ Xuyên chào đón ngọn đuốc Olympic

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trận động đất kinh hoàng hồi tháng 5 đã cướp đi sinh mạng của hơn 80.000 người Tứ Xuyên và đẩy hơn 5 triệu người vào cảnh trắng tay, vô gia cư. Trong lễ rước đuốc, 1 phút mặc niệm đã được tiến hành tưởng nhớ nạn nhận của vụ động đất thảm khốc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=82676