Từ vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ vì mâu thuẫn chia tài sản: Quyền thừa kế được quy định thế nào?

Liên quan sự việc mâu thuẫn chia tài sản, con dùng xăng đốt nhà mẹ, pháp luật quy định như thế nào về quyền thừa kế tài sản đối với người trong gia đình?

Sự việc 3 con gái dùng xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên trở thành tâm điểm dư luận nhiều ngày qua. Đáng chú ý, nguyên nhân sự việc này được xác định liên quan đến mâu thuẫn trong việc chia tài sản thừa kế.

Liên quan việc chia tài sản thừa kế, thông tin từ Thư viện Pháp luật cho thấy, Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ về vấn đề này.

Cụ thể, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Tuy nhiên, một số người chưa thật sự hiểu về việc thừa kế tài sản trong gia đình cũng như ai là người thừa kế, phần di sản được hưởng là bao nhiêu. Hay như con gái và con trai sẽ được phân chia, thừa kế tài sản như thế nào.

 Hiện trường sự việc 3 con gái dùng xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên. Ảnh: TL

Hiện trường sự việc 3 con gái dùng xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên. Ảnh: TL

Thừa kế theo di chúc

Khoản 2 Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Người lập di chúc có quyền phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

Như vậy, phần di sản được hưởng là bao nhiêu phụ thuộc vào nội dung của di chúc nếu di chúc đó hợp pháp (phụ thuộc vào ý chí của người để lại di chúc).

Khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Theo đó, con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng và con thành niên mà không có khả năng lao động của người lập di chúc sẽ được hưởng phần di sản thừa kế bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó.

Thừa kế theo pháp luật

Ngoài ra, việc phân chia tài sản cũng được pháp luật quy định dựa theo Điều 649 và Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, người được hưởng thừa kế theo pháp luật là người thuộc diện thừa kế và hàng thừa kế.

- Diện thừa kế: Là người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng (con nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi) với người chết.

- Hàng thừa kế: Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định hàng thừa kế theo thứ tự sau.

+ Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

+ Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

+ Hàng thừa kế thứ ba gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Khoản 2 Điều 651quy định: Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Như vậy, khi thừa kế theo pháp luật thì những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau mà không phụ thuộc vào giới tính.

Lê Quân

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/tu-vu-3-con-gai-mang-xang-dot-nha-me-vi-mau-thuan-chia-tai-san-quyen-thua-ke-duoc-quy-dinh-the-nao-d7375.html