Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2) dự kiến phát hành hơn 22,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chia thưởng

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, TV2 dự kiến phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 90 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Đồng thời, TV2 sẽ phát hành hơn 13,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 135 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ Đầu tư Phát triển) lũy kế đến ngày 31/12/2021 trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Thời gian thực hiện hai phương án trên là sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2022, TV2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 629,68 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 31,3 tỷ đồng, giảm 68,7%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu TV2 giảm 0,9% xuống 44.000 đồng/CP.

Kiều Trang

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/tu-van-xay-dung-dien-2-tv2-du-kien-phat-hanh-hon-22-5-trieu-co-phieu-de-tra-co-tuc-va-chia-thuong-post306395.html