TƯ VẤN SỨC KHỎE : ĐIỀU TRỊ ĐAU LƯNG, ĐAU MỎI VAI GÁY, THOÁI HÓA CỘT SỐNG ĐÚNG CÁCH – PHÒNG NGỪA BIẾN CHỨNG NGUY HIỂM

    Chuyên gia tư vấn: PGS.TS.BS. Hồ Bá Do - Phó chủ tịch Hội YHCTVN- Giảng viên cao cấp HVQY. NGÀY 13/6/2021

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/tu-van-truc-tiep/2021/6/t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-s%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-dieu-tri-dau-lungdau-moi-vai-gaythoai-hoa-cot-song-dung-cach-%E2%80%93-phong-ngua-bien-chung-nguy-hiem/554615