Tư vấn pháp luật Người SDLĐ thông báo chấm dứt hợp đồng qua email

Hỏi: Tôi làm việc tại công ty có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nay giám đốc nhân sự công ty gửi thông báo kết thúc hợp đồng lao động với tôi bằng e-mail. Vậy cho tôi hỏi, khi công ty thông báo kết thúc hợp đồng lao động với tôi bằng e-mail có đúng quy định pháp luật không? Tôi nghĩ, công ty gửi e-mail cho tôi trước, sau đó mới gửi thông báo chính thức có đóng dấu, ký tên cho tôi. Như vậy, trường hợp của tôi căn cứ vào thời gian báo trước qua e-mail hay được tính từ khi tôi nhận được thông báo chính thức của công ty có đóng dấu và ký tên. tanloi0703@vnn.vn

Trả lời:

Điều 38, Bộ luật Lao động 2012 quy định:

“1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Bạn căn cứ vào quy định trên đây của Bộ luật Lao động 2012, đồng thời căn cứ vào thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của công ty để đối chiếu với trường hợp của mình, vì bạn không nói rõ trong câu hỏi là nội dung chấm dứt và thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Về hình thức thông báo, pháp luật không có quy định bắt buộc các bên của hợp đồng lao động phải thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động bằng văn bản.

Tuy nhiên, để có căn cứ khi giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động, công ty nên có quyết định bằng văn bản báo trước cho người lao động ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN)