TƯ VẤN PHÁP LUẬT:Di chúc lập tại phường có giá trị hơn lập tại công chứng?

Ông Trần Văn Tấn (trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), hỏi: Ngày 21-4-2014, mẹ tôi có lập di chúc (DC) tại công chứng (CC) để lại căn nhà cho tôi và chị tôi mỗi người 50% căn nhà, tôi và chị tôi mỗi người giữ 1 bản DC. Mẹ tôi mất đầu năm 2015. Vừa qua, tôi đề nghị chị tôi tính chuyện chia tài sản theo DC thì chị tôi đưa ra 1 bản DC khác được lập tại một UBND phường vào ngày 9-8-2014 thể hiện nội dung mẹ tôi để lại toàn bộ căn nhà này cho chị tôi. Tôi thấy vô lý, vì sao DC đã được lập tại CC rồi mà lại được lập tại phường? Và DC tôi đang giữ được lập tại CC có giá trị hay DC lập tại phường có giá trị?

Ths- Luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng, trả lời: Theo quy định của pháp luật dân sự, DC được CC và DC được chứng thực tại UBND cấp phường là hai trong số các hình thức DC hợp pháp, có giá trị pháp lý như nhau. Về việc thay đổi DC, Bộ luật Dân sự có quy định: người lập DC có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ DC vào bất cứ lúc nào; trong trường hợp người lập DC bổ sung DC thì DC đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của DC đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật; và trong trường hợp người lập DC thay thế DC bằng DC mới thì DC trước bị hủy bỏ. Theo đó, mẹ của ông Tấn có quyền lập DC mới tại UBND phường khi đã lập DC tại CC trước đó. Vì vậy, trong trường hợp này, DC được lập tại CC mà ông Tấn đang giữ bị hủy bỏ và DC được lập tại UBND phường có giá trị pháp lý.

Chuyên mục này có sự hợp tác của

Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng.

Điện thoại tư vấn: 0905102425