TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN LƯU Ý KHI LY HÔN

    CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty Luật Hồng Bách, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam. NGÀY 18/6/2021.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/tu-van-truc-tiep/2021/6/t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt-cac-van-de-phap-ly-can-luu-y-khi-ly-hon/554722