Tư vấn bảo hiểm - Cơ hội và thách thức

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tư vấn viên bảo hiểm (TVVBH) là một trong những nghề mang nhiều thử thách. Khi một ai đã đam mê và thành công với nghề này, họ sẽ được bù đắp xứng đáng. Đó là khẳng định của ông Lương Quang Ban, Giám đốc phát triển kinh doanh Prudential Việt Nam khi trao đổi với chúng tôi xung quanh nghề nghiệp hấp dẫn này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/151105