Từ trồng gừng đến nuôi… heo rừng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Kho K830 (Cục Kỹ thuật QK4) đóng quân ở vùng đồi núi xa dân cư, đường sá đi lại khó khăn, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Bằng sự năng động dám nghĩ dám làm, các chiến sĩ đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất bằng những cách làm đầy tính sáng tạo.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.36591.qdnd