Từ tình báo viên trở thành viện sĩ thông tấn

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Tháng 5/2008, ngành tình báo đối ngoại Liên Bang Nga kỷ niệm 95 năm ngày sinh tình báo viên huyền thoại, nhà văn đồng thời là viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô Iosif Grigulevich. Suốt gần nửa thế kỷ, tên tuổi và hoạt động của ông ở 13 quốc gia được giữ kín, còn hồ sơ cá nhân của ông được bảo vệ hết sức cẩn mật trong két sắt.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2009/1/68321.cand