Từ tháng 3/2009, Chủ tịch tỉnh dự họp trực tuyến với Chính phủ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nội dung này vừa được truyền đạt trong công điện 1411/CĐ (ngày 6/3) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc ký.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=133527