Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10

Một số laptop được trang bị phím chức năng hoặc công tắc cho phép người dùng nhanh chóng bật hoặc tắt Wi-Fi. Mặc dù vậy, nếu PC của bạn không có những cái này, bạn có thể tự tạo một cái cho riêng mình với các công cụ tích hợp trên Windows.

Một số laptop được trang bị phím chức năng hoặc công tắc cho phép người dùng nhanh chóng bật hoặc tắt Wi-Fi. Mặc dù vậy, nếu PC của bạn không có những cái này, bạn có thể tự tạo một cái cho riêng mình với các công cụ tích hợp trên Windows.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 1

Bạn cần phải bắt đầu bằng việc tạo các biểu tượng (shortcut) trên Desktop hoặc trình đơn Start bằng cách làm theo các bước hướng dẫn của HowToGeek bên dưới. Khi hoàn tất việc đó, bạn có thể gán phím/tổ hợp phím tắt cho chúng, nếu bạn thích.

Bước 1: Xác định tên của kết nối Wi-Fi

Trước tiên, bạn cần phải xác định tên kết nối Wi-Fi của bạn. Bạn sẽ cần nó để viết các câu lệnh kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Wi-Fi.

Truy cập theo đường dẫn Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change Adapter Settings.

Ghi chú lại tên của kết nối Wi-Fi bạn muốn bật/tắt. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, tên của kết nối là Wi-Fi.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 2

Bước 2: Tạo các shortcut trên Desktop

Sau khi đã có tên của kết nối Wi-Fi, bạn có thể bắt đầu tạo các shortcut trên Desktop. Nhấp chuột phải vào vị trí trống bất kỳ trên Desktop của Windows và chọn New > Shortcut để tạo một shortcut mới.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 3

Copy và paste dòng lệnh bên dưới vào ô Type the location of the item:

netsh interface set interface name="Wi-Fi" admin = disabled

Thay chữ Wi-Fi trong dòng lệnh bằng tên kết nối Wi-Fi của bạn.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 4

Đặt tên cho shortcut là Disable Wi-Fi hay đại loại thế và nhấn Finish.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 5

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo shortcut để bật Wi-Fi. Nhấp phải chuột vào một vị trí trống bất kỳ trên Desktop và chọn New > Shortcut để tạo thêm một shortcut mới.

Copy và paste dòng lệnh bên dưới vào ô Type the location of the item, thay từ Wi-Fi bằng tên kết nối Wi-Fi của bạn.

netsh interface set interface name="Wi-Fi" admin = enabled

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 6

Đặt tên cho shortcut là Enable Wi-Fi hay đại loại thế và nhấn Finish.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 7

Bước 3: Cho phép các shortcut chạy với quyền quản trị viên

Câu lệnh nest chúng ta đang sử dụng cần có quyền quản trị viên để thực hiện các thay đổi với hệ thống. Chúng ta cần phải cho phép những shortcut đã tạo chạy với quyền quản trị viên (Run as Administrator).

Để làm vậy, nhấp chuột phải vào shortcut và chọn Properties.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 8

Nhấn nút Advanced từ thẻ Shortcut, kích hoạt tùy chọn Run as Administrator, và nhấn OK hai lần.

Lặp lại các thao tác trên cho shortcut còn lại để cho phép cả hai shortcut đều chạy ở quyền quản trị viên.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 9

Bước 4 (tùy chọn): Gán phím tắt cho các shortcut

Bạn giờ đây đã có thể gán phím tắt cho các shortcut, nếu bạn thích. Nhấp chuột phải lên một trong những shortcut và chọn Properties.

Tại thẻ Shortcut, đặt con trỏ chuột vào ô Shortcut key và nhấn phím hoặc tổ hợp phím bạn muốn gán cho shortcut. Sau đó nhấn OK.

Chẳng hạn, nếu bạn muốn gán tổ hợp phím Ctrl + Alt + F1, đặt con trỏ chuột vào ô Shortcut key và sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + F1.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 10

Lặp lại các bước như trên cho shortcut thứ hai, gán bất kỳ phím tắt nào bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể gán Ctrl + Alt + F1 để tắt Wi-Fi và Ctrl + Alt + F2 để bật Wi-Fi.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 11

Lưu ý rằng những phím tắt này chỉ hoạt động nếu shortcut được lưu trên Desktop hoặc trình đơn Start. Nếu bạn lưu chúng ở bất kỳ thư mục nào khác, chúng sẽ không có tác dụng.

Bạn có thể thêm các shortcut vào trình đơn Start, nếu muốn, bằng cách copy-paste dòng bên dưới vào thanh địa chỉ của File Explorer:

%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Program

Copy-paste các shortcut vào thư mục vừa mở ra. Chúng sẽ xuất hiện trên trình đơn Start của bạn. Bạn có thể xóa chúng khỏi Desktop, nếu muốn.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 12

Cách sử dụng shortcut

Bạn giờ đây đã có thể tắt hoặc bật Wi-Fi bằng cách nhấp đôi chuột vào shortcut trên Desktop, hoặc bằng cách nhấn bất cứ phím tắt nào bạn đã gán cho các shortcut.

Điểm yếu của phương pháp này là bạn sẽ luôn thấy cửa sổ User Account Control xuất hiện mỗi khi bạn chạy shortcut. Bạn chỉ cần nhấn nút Yes và thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Mặc dù có rất nhiều cách để chạy dòng lệnh bỏ qua User Account Control, chúng tiềm ẩn nhiều lo ngại về bảo mật do vậy chúng tôi không khuyến nghị bạn sử dụng chúng.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 13

Những cách khác để tắt/bật Wi-Fi trên Windows 10

Có nhiều cách khác để nhanh chóng bật hoặc tắt Wi-Fi. Trên Windows 10, bạn có thể sử dụng Airplane mode, vốn sẽ vô hiệu hóa Wi-Fi, Bluetooth, và tất cả các sóng không dây khác. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng Notification nằm ở bên phải của Taskbar, bên cạnh biểu tượng đồng hồ, và chọn ô gạch (tile) Airplane mode. Nhấp vào ô gạch đó một lần nữa để vô hiệu hóa Airplane mode và bật lại Wi-Fi.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 14

Bạn cũng có thể truy cập theo đường dẫn Settings > Network & Internet > Airplane Mode và bạn sẽ thấy một công tắc để nhanh chóng bật hoặc tắt Wi-Fi.

Tự tạo phím nóng bật/tắt Wi-Fi trên Windows 10 - Ảnh 15

Dĩ nhiên, việc nhấn một vài phím/tổ hợp phím trên bàn phím sẽ nhanh và tiện lợi hơn. Nhưng việc biết thêm những cách khác cũng sẽ rất có ích.

Nga Nguyễn