Từ Sydney đến Cannes

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Năm 2007, Trung Nghĩa đến Úc theo học Trường Đại học Kỹ thuật Sydney. Vốn là phóng viên văn hóa văn nghệ và thể thao của Báo Tuổi Trẻ nên anh đã không quên “tác nghiệp” khi sống ở đất khách quê người

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090307114339451P0C1020/tu-sydney-den-cannes.htm