Tú Sương - kép lão

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Năm 2007 thật sự đánh dấu bước tiến mới của nghệ sĩ Tú Sương khi cô hóa thân thành công vào những vai diễn khác với sở trường của mình. Đó là hai vai kép lão: Bao Công (vở Bao Công vô lò gạch) và Trịnh Hoài Đức (vở Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu)

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/205429.asp