Tự rạch mặt “khoe” máu có HIV

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Thành đã cố tình rạch mặt lấy máu nhiễm HIV đe dọa gây cản trở cho lực lượng thi hành công vụ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/11/79416.cand