Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4: Giám sát việc tự phê bình của người đứng đầu

"Vai trò của tập thể là vô cùng quan trọng trong việc giám sát xem bản tự phê bình của người đứng đầu có khách quan hay không. Theo tôi, khi kiểm điểm xong, nếu không liên quan đến vấn đề an ninh - quốc phòng thì bản tự phê bình của người đứng đầu cần công khai cho mọi người biết để từ đó còn đánh giá và giám sát. Như thế mới công khai và minh bạch”-ông Dương Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Thăng Long (Hà Nội) cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết về cách thức thực hiện để NQ TƯ 4 đi đến thành công.

"Vai trò của tập thể là vô cùng quan trọng trong việc giám sát xem bản tự phê bình của người đứng đầu có khách quan hay không. Theo tôi, khi kiểm điểm xong, nếu không liên quan đến vấn đề an ninh - quốc phòng thì bản tự phê bình của người đứng đầu cần công khai cho mọi người biết để từ đó còn đánh giá và giám sát. Như thế mới công khai và minh bạch”-ông Dương Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Thăng Long (Hà Nội) cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết về cách thức thực hiện để NQ TƯ 4 đi đến thành công.

Gắn NQ TƯ 4 với NQ TƯ 5

Thưa ông, là một đảng viên nhiều tuổi Đảng và theo sát các hoạt động của Đảng, theo ông, để NQ TƯ 4 đi đến thành công thì cần những giải pháp và động lực nào?

Ông Dương Ngọc Sơn: Có thể nói NQ TƯ 4 là một NQ rất cụ thể và thiết thực, đáp ứng được những đòi hỏi bức xúc của cán bộ và nhân dân. Nếu chúng ta triển khai tốt NQ, thì sẽ đem lại những uy tín cho Đảng. Theo tôi, trên Trung ương đã nói rất là kỹ việc thực hiện NQ này đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, có từng bước cụ thể. Làm đến đâu vững đến đó và phải hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh nhưng mà cũng phải hết sức cương quyết, phải làm cho bằng được để cho có sự chuyển biến mạnh mẽ, đem lại những hiệu quả hết sức thiết thực. Chúng ta phải làm trên tinh thần quyết liệt mạnh mẽ thì mới đi đến thành công.

Theo tôi, cần nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng. Thứ nhất, phải gắn NQ TƯ 4 với NQ TƯ 5 về vấn đề chống tham nhũng, chống lãng phí. Bởi vì, những vấn đề về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là vấn đề đạo đức, lối sống thường có liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội. Cho nên cần đặt vấn đề thực hiện NQ TƯ 4 gắn chặt với triển khai thực hiện NQ TƯ 5. Thứ hai, NQ TƯ 4 đã nêu một vấn đề rất quan trọng là tự phê bình và phê bình. Nhưng vấn đề là sau khi tự phê bình và phê bình thì ý kiến của từng cấp từ trên xuống dưới tham góp vào để giúp cá nhân, tập thể tự phê bình và phê bình tốt có thực hiện được hay không- đây là vấn đề hết sức quan trọng. Điều này thể hiện "dân làm gốc”. Cho nên phải biết lắng nghe ý kiến tham góp. kể cả trước, trong và sau khi triển khai việc tự phê bình. Phải biết sàng lọc, nếu thấy ý kiến đúng thì phải tiếp thu, còn với những ý kiến mà mình thấy chưa chuẩn xác thì phải nói lại để người ta hiểu rõ hơn, mặc dù đấy là những việc làm tuy bình thường nhưng rất quan trọng. Thứ ba, khi tự phê bình và nghe người khác phê bình mình, thì cá nhân phải hết sức tự giác. Cái gì ưu điểm thì nói là ưu, nhưng những cái gì tồn tại khuyết điểm thì phải nhận. Có đến đâu thì nói đến đó, chứ không thể làm qua loa, che dấu khuyết điểm của mình là không được. Điều đó khiến việc tự phê bình chỉ mang tính hình thức, không đạt yêu cầu. Còn người phê bình, góp ý thì cũng phải chân thành, thẳng thắn, có tính xây dựng để giúp cá nhân, tập thể tiến bộ; phát huy được những ưu điểm, những mặt tốt, và đồng thời để sửa chữa, chấm dứt những mặt còn tồn tại, hạn chế. Thứ tư, là phê bình nhưng cũng phải sửa chữa. Phê và tự phê mà không sửa chữa khắc phục thì cũng chỉ mang tính hình thức, làm qua loa. Về nguyên tắc sau khi kiểm điểm thì khuyết điểm đến đâu thì xử lý đến đó. Tuy nhiên, theo tôi, trong quá trình tự phê bình nếu cá nhân, tập thể tự giác thành khẩn nhận lỗi để sửa chữa khắc phục, thì trong việc xử lý cũng tính đến yếu tố giảm nhẹ cho những người tự giác nhận khuyết điểm để họ có cơ hội sửa chữa. Như vậy đúng với đạo lý của chúng ta là "đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại”.

Cần có sự giám sát đối với bản tự phê bình của người đứng đầu?

Vậy, theo quan điểm của ông, người đứng đầu có vai trò và trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện NQ TƯ 4?

NQ TƯ 4 đã nói rõ rồi. Đó là mọi cấp, mọi ngành đều phải thực hiện. Nhưng cái mới của NQ lần này là làm từ trên xuống dưới. Từ Trung ương đến địa phương, từng cơ sở. Do vậy, người lãnh đạo, quản lý người đứng đầu phải gương mẫu. Nếu người đứng đầu làm không nghiêm túc thì chắc chắn tổ chức đó sẽ bị ảnh hưởng. Cái mà tôi tâm đắc chính là vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu làm không cương quyết gương mẫu, không tự mình kiểm điểm nghiêm túc thì chắc chắn đơn vị đó dù có kiểm điểm cũng dễ là hình thức thôi.

Là một đảng viên thì tinh thần tự phê bình phải dựa trên nguyên tắc nào, thưa ông?

Dựa vào Điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm. Và phải quán triệt tinh thần của NQ TƯ 4 đã nhận định. Đó là một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa biến chất về tư tưởng đạo đức, lối sống trong đó có cán bộ quản lý nhà nước và người đứng đầu. Khi kiểm điểm thì phải dựa vào Điều lệ Đảng xem làm có đúng không và 19 điều đảng viên không được làm cũng phải kiểm điểm rất sâu. Soi từng vấn đề có khuyết điểm hay không? Nếu có thì ở mức độ nào? Đó chính là những vấn đề rất quan trọng.

Như vậy có nghĩa, để NQ TƯ 4 đi đến thành công và đạt hiệu quả cũng cần có sự giám sát đối với bản tự phê bình của người đứng đầu?

Vai trò của tập thể là vô cùng quan trọng trong việc giám sát xem bản tự phê bình của người đứng đầu có khách quan hay không. Theo tôi, khi kiểm điểm xong nếu không liên quan đến vấn đề an ninh - quốc phòng thì bản tự phê bình của người đứng đầu cần công khai cho mọi người biết để từ đó còn đánh giá và giám sát. Như thế mới công khai và minh bạch. Và, tập thể đơn vị của người đứng đầu phải nghiêm túc giám sát. Vì thực tế cho thấy, những vụ tham nhũng thường do báo chí phát hiện và do có sự giám sát của người dân. Đó chính là tư tưởng lấy dân làm gốc của Bác Hồ.

Xin cám ơn ông!

H.Vũ (thực hiện)

Gửi cho bạn bè

Bản in