Từ những cuộc giao lưu truyền thống

    Gốc

    ND – Với những thành tích trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, vừa qua, Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126859&sub=50&top=37