Tự nhiên: Khen và chê!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhận xét ấy quả không sai, trước hết là dung nhan của Xuân tuy không phải hoàn hảo nhưng cô vẫn giữ quan niệm "Có sao để vậy". Chẳng hạn đôi lông mày mọc "vô trật tự" nhưng cô không hề tỉa tót.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=49156