Từ người thầy mẫu mực đến nhà lãnh đạo và quản lý giỏi

Trải qua hơn 10 năm giữ trọng trách là người đứng đầu Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, GS.TS Nguyễn Quang Hà đã có nhiều công lao đóng góp vào sự phát triển của Viện.

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã chứng kiến những giai đoạn lịch sử với nhiều biến động và khó khăn, nhưng cũng đầy tự hào của đất nước.

Đó là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ vượt qua nhiều khó khăn gian khổ của các thế hệ cán bộ Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ công nhân viên là cơ sở cho Viện Điều tra, Quy hoạch rừng ngày càng phát triển, trưởng thành và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển lâm nghiệp nói riêng.

Sự trưởng thành của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng hôm nay gắn liền với sự nỗ lực vượt bậc, ý chí phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, công nhân viên của Viện qua các thế hệ; không tách rời với những đóng góp to lớn của nhiều đồng chí lãnh đạo và cán bộ khoa học đầu ngành của Viện qua các thời kỳ đã có nhiều công lao trong công tác tổ chức và ổn định hoạt động của Viện trong suốt 55 năm qua.

Đặc biệt trong thế hệ các Viện trưởng của Viện, GS.TS Nguyễn Quang Hà là người đã cống hiến và gắn bó với Viện trong suốt 20 năm cho đến khi trở thành Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp năm 1993.

Từng là một thầy giáo công tác tại Trường Đại học Lâm nghiệp, sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ, được điều về công tác tại Viện Điều tra, Quy hoạch rừng (năm 1972), GS.TS Nguyễn Quang Hà đã trải qua các vị trí cán bộ kỹ thuật, Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Viện trưởng rồi trở thành Viện trưởng năm 1983.

Trải qua hơn 10 năm giữ trọng trách là người đứng đầu Viện, GS.TS Nguyễn Quang Hà đã có nhiều công lao đóng góp vào sự phát triển của Viện.

Ông đã rất quan tâm đến công tác khoa học kỹ thuật của Viện, d..ưới sự lãnh đạo của Viện trưởng đội ngũ cán bộ khoa học ngày càng được củng cố và phát triển, các công trình, dự án trong giai đoạn này đều mang tính khoa học cao đặc biệt là công trình điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc; Điều tra, quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm...

Phải nói rằng đây là thời kỳ hoạt động sôi nổi nhất và có nhiều thành tựu nhất của Viện kể từ khi thành lập. Sau ngày giải phóng miền Nam, công tác nghiên cứu, điều tra quy hoạch rừng đã nhanh chóng được triển khai trên phạm vi cả nước. Hiệu quả thiết thực của công tác điều tra quy hoạch trong giai đoạn đầu của thời kỳ này là sự ra đời một loạt các Liên hiệp lâm nông công nghiệp lớn như Liên hiệp Kon Hà Nừng, Liên hiệp Easúp, Liên hiệp Gia Nghĩa, Liên hiệp Đăknông, Liên hiệp Konplon, Liên hiệp Đăklei...

Là người được đào tạo ở nước ngoài nên các tiến bộ kỹ thuật mà GS.TS học hỏi được đã được áp dụng vào thực tế hoạt động của Viện và giúp tăng cường hợp tác quốc tế.

Đây cũng là thời kỳ mở đầu trong việc hợp tác quốc tế trong công tác chuyên môn của Viện với các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế, tiêu biểu cho việc hợp tác quốc tế này là việc triển khai Dự án Điều tra tài nguyên rừng toàn quốc do tổ chức FAO và UNDP tài trợ (dự án VIE/76/014) dự án đã hoạt động rất hiệu quả vì vậy mà lần đầu tiên năm 1983 Bộ số liệu tài nguyên rừng toàn quốc đã được công bố chính thức theo một phương pháp thống nhất trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tương đối hiện đại của thế giới. Cũng thông qua tài trợ của tổ chức FAO và UNDP Viện đã thực hiện chương trình điều chế rừng sản xuất toàn quốc của Bộ Lâm nghiệp giao.

Có được những thành tựu đó phải kể đến công lao đóng góp to lớn của Viện trưởng Nguyễn Quang Hà trong công tác lãnh đạo và công tác nghiên cứu khoa học. Trong công tác tổ chức đơn vị, Viện trưởng là người chỉ đạo quyết liệt thực hiện cơ cấu tổ, đội điều tra với mô hình tổ đội chuyên ngành là những đơn vị trực tiếp sản xuất, đây là tiền đề cho việc phát triển và cơ cấu các Trung tâm Điều tra, Quy hoạch rừng và các trung tâm chuyên ngành bây giờ, một hệ thống tổ chức chặt chẽ, rộng khắp trên cả nước đáp ứng được các nhiệm vụ cấp trên giao.

Đi đôi với việc phát triển đội ngũ cán bộ khoa học Viện trưởng cũng đã rất quan tâm đến công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Viện, bằng các mối quan hệ của mình ông đã kêu gọi được nhiều tổ chức quốc tế tài trợ cho Viện về thiết bị kỹ thuật tiên tiến chuyên ngành, trang thiết bị cho các đơn vị cơ sở, xây dựng trụ sở làm việc làm thay đổi bộ mặt của Viện ngày càng được khang trang hơn.

Trong cuộc sống, GS.TS Nguyễn Quang Hà luôn thể hiện tác phong bình dị, gần gũi, ân cần, cởi mở, hết lòng yêu thương cán bộ CNV, dân chủ và rộng lượng với mọi người nhưng lại rất nghiêm khắc với mình. Ông là người có nếp sống thanh cao, tiết kiệm, điều độ, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian, không ham muốn quyền lợi cho riêng mình, không khoa trương, ghét thói bợ đỡ, công khai tự phê bình và sẵn sàng tiếp thu ý kiến người khác góp ý cho mình.

Trong suốt 20 năm công tác tại Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Viện trưởng Nguyễn Quang Hà là một cán bộ lãnh đạo mẫu mực của Viện là một con người có đức độ, trí tuệ, đạo đức, tâm huyết, là tấm gương sáng để mỗi cán bộ công nhân viên trong ngành lâm nghiệp nói chung và trong Viện Điều tra, Quy hoạch rừng nói riêng học tập noi theo. Từ một người thầy, ông đã trở thành một nhà lãnh đạo, quản lý giỏi trong ngành lâm nghiệp để cho mọi thế hệ những người làm lâm nghiệp luôn nhớ mãi về ông.