Tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản bị ép gửi tiền tiết kiệm

    1 đăng lạiGốc

    Trong vòng một năm rưỡi qua, tổ chức "NGO Việt Nam tại Kobe" đã phỏng vấn khoảng 300 tu nghiệp sinh và thực tập sinh Việt Nam về khoản tiền bị cưỡng chế tiết kiệm. Trong số đó, 207 người đưa ra được các bản ghi chép, chứng minh các con số cụ thể với khoản tiền lên tới 113 triệu yên.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/6/92818.cand