Từ ngày mai tổ chức uống vắc-xin tả tại quận Thanh Xuân và Hoàng Mai

    Gốc

    Từ 18-1, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức uống vắc-xin tả tại quận Thanh Xuân và Hoàng Mai nhằm hỗ trợ cho các biện pháp phòng chống dịch tả trong thời gian tới.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114035&sub=127&top=39