Từ ngày 3-11: Tỉnh Lâm Đồng điều hành xả lũ hồ Đơn Dương

Ngày 2-10, xuất hiện Cơn lũ số 1 về hồ Đơn Dương với tổng lượng lũ hơn 13 triệu m3. Công ty đã có báo cáo gửi địa phương và cảnh báo nguy cơ tiếp tục xuất hiện lũ trong thời gian tới, kiến nghị địa phương chỉ đạo, thông báo cho nhân dân vùng hạ du thu hoạch, di dời tài sản và không tiếp tục gieo trồng để giảm thiệt hại.

Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Đơn Dương, Đức Trọng tiến hành kiểm tra vùng hạ du đập Đơn Dương. Sau khi kiểm tra, các Bên thống nhất nhận định các nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra và kiến nghị các cấp chính quyền huyện Đơn Dương, Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng khắc phục trước khi lũ lớn xuất hiện.

Ngày 24-10, DHD gửi tiến hành điều tiết nước tại hồ Đơn Dương để đón lũ. Việc xả nước qua tràn đã được DHD thông báo bằng văn bản số 654/TB-TĐĐHĐ đến Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng, huyện Đơn Dương, Đức Trọng. Trong quá trình xả điều tiết, DHD tiến hành kiểm tra hạ du đập Đơn Dương và thấy vẫn còn một số diện tích đất trong vùng lòng sông, ven sông, bãi bồi và vùng trũng dọc sông Đa Nhim vẫn được người dân canh tác. Vì vậy, lúc 10 giờ ngày 28-10, DHD tạm ngưng xả để người dân thu hoạch nông sản.

Ngày 2-11, vào lúc 20 giờ 00, xuất hiện mưa lớn trên lưu vực, DHD đã báo cáo thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh lâm Đồng, huyện Đơn Dương về nguy cơ xuất hiện lũ về hồ Đơn Dương. Đến 5 giờ 00 ngày 3-11, thì xuất hiện lũ về hồ. Công ty đã thông báo ngay bằng điện thoại cho thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, huyện Đơn Dương, Đức Trọng và các đơn vị liên quan. Đồng thời, gửi Thông báo số 677/TB-TĐĐHĐ đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị liên quan về việc xuất hiện lũ trên hồ Đơn Dương với lưu lượng 207,8 m3/s và Công ty sẽ tăng dần lưu lượng xả qua tràn lên 50m3/s (09h00) và có thể cao hơn tùy thuộc vào tình hình thời tiết và lưu lượng về hồ; 7 giờ 00 cùng ngày, mực nước hồ Đơn Dương đạt cao trình 1041.571m, lưu lượng về hồ 270.60m3/s, lưu lượng chạy máy 25m3/s, lưu lượng xả tràn 25m3/s. Được sự đồng ý của BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, DHD tiến hành điều chỉnh lưu lượng xả qua tràn tăng dần từ 25m3/s lên 50m3/s (09 giờ 00), 100m3/s (10 giờ 00), 150m3/s (11 giờ 00), 200m3/s (12 giờ 00), 300m3/s (14 giờ 00), 400m3/s (15 giờ 00), 500m3/s (16 giờ 00) và 600m3/s (17 giờ 30).

Theo dự báo của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, mưa lớn trên lưu vực hồ Đơn Dương sẽ tiếp tục diễn ra. Mặc dù lưu lượng về hồ đang cao nhưng để giảm thiểu thiệt hại cho hạ lưu, BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng quyết định giữ mức xả 600m3/s trong đêm ngày 3-11, sau đó, tăng dần lưu lượng xả lên 650m3/s (04h00), 700m3/s vào 6 giờ 30 ngày 4-11.

Lãnh đạo UBND tỉnh, BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, huyện Đơn Dương và DHD căn cứ vào tình hình bị ảnh hưởng của hạ lưu, khả năng đảm bảo an toàn của công trình và các bản tin dự báo của các cơ quan Dự báo KTTV về nguy cơ tiếp tục xuất hiện lũ lớn trong đêm 4-11 và các ngày sau đó, nên đã quyết định tăng lưu lượng xả lên 800m3/s lúc 09h00 để đảm bảo an toàn cho công trình và giảm thiệt hại cho hạ du.

Ngày 5-11, căn cứ vào diễn biến tình hình thời tiết trên lưu vực và lượng mưa đo được, BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo giảm dần lưu lượng xả từ 800m3/s về 700m3/s (17 giờ 00), 600m3/s (19 giờ 00), 500m3/s (23 giờ 00), 400m3/s (05 giờ 00 05/11) và 300m3/s (07 giờ 00).

Trong quá trình vận hành hồ chứa, Lãnh đạo UBND, BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, huyện Đơn Dương đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác xả lũ; DHD có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thủy văn, kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với BCH PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng, huyện Đơn Dương, Đức Trọng. Vì vậy, lưu lượng xả tràn không tăng đột biến, hạn chế thiệt hại cho hạ du và đảm bảo an toàn cho công trình./

Thanh Mai