Từ ngày 20-11: Lệ phí công chứng tăng

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Theo Thông tư liên tịch 92 của liên bộ Tài chính và Tư pháp ngày 17-10 (có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2008), nhiều loại lệ phí công chứng tăng khá cao, đặc biệt là khi công chứng các giao dịch mua bán nhà, đất, hợp đồng thế chấp tài sản, khai nhận di sản thừa kế... (xem bảng).

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/246245.asp