Từ ngày 18-11: Hạn chế ô tô qua cầu Sài Gòn

Để thực hiện công tác kiểm định thử tải cầu Sài Gòn, Sở GTCC TPHCM thông báo, từ ngày 18 đến 23-11, thời gian từ 23g đến 5g sáng hôm sau, hạn chế ô tô lưu thông qua cầu Sài Gòn trong thời gian tiến hành thử tải (mỗi lần thử tải 45 phút).