Từ ngày 17 đến 21-12-2007 Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 10-12, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17 đến 21-12-2007.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/152952