Từ ngày 15-2, giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu than từ 20% xuống 10%

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND- Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 25/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than trong biểu thuế xuất khẩu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140797&sub=131&top=38